افتتاحیه

فن بازار مجازی استان بوشهر

فن بازار مجازی استان بوشهر، پیشگام در بهم رسانی، عرضه و تقاضای فناوری و معرفی توانمندی ها و ظرفیت های فناوری و پژوهشی استان بوشهر

اشتراک گذاری:

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin