معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی بوشهر

معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی بوشهر

معرفی غرفه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در راستای ظرفیت سازی در حوزه پژوهش و فناوری های سلامت ماموریت دارد بستری مناسب و همه جانبه نگر در موضوعات تحقیقاتی برای پژوهشگران ومحققین از طریق بهره برداری از پتانسیل های پژوهشی موجود در دانشگاه، فعالیت گروهی و تولید علم و فناوری بر پایه پژوهش های کاربردی با تاکید بر اصول اخلاق در پژوهش فراهم نماید و خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

گالری غرفه
محصولات
جلیقه ارگونومیکی کاهنده فشار بر کمر در بلند کردن بار ۱- حمایت از عضلات و دیسکهای بینمهرهای ستون فقرات بویژه در ناحیه کمری و حفظ پوسچر استاندارد ستون فقرات حین بلندکردن بار2 - تاخیر در بروز و شدت خستگی عضلانی و افزایش راحتی جسمی و در نتیجه ارتقاء راندمان نیروی کار3 - کاهش پرداخت هزینههای درمانی ناشی از بروز کمردردهای شغلی برای کارگران4 - خستگی کمتر کارگر در انتهای شیفت کاری و دارا بودن از انرژی کافی برای انجام امور منزل و فعالیتهای روزمره
نرم افزار IEVDS نرم افزار IEVDS توانايي طراحي سيستم هاي تهويه موضعي، تعيين مشخصات انواع هودها، ارايه استانداردهاي تهويه موضعي، مشخصات کامل هواکش مورد نياز سيستم، تعيين افت هاي اثر سيستم و هم چنين اعمال تصحيحات سايکرومتريک به صورت خودکار در محدوده هاي وسيع دمايي و ارتفاع را داشته و علاوه بر اين هوشمند طراحي شده تا در صورت نياز خطاهاي طراحي را به کاربر اعلام نمايد.
آدرس غرفه

بوشهر/ خیابان سلمان فارسی/ کنار بیمارستان تامین اجتماعی/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نقشه این غرفه ثبت نشده است.